Medewerker wordt professional

Wat is de corebusiness van een corporatie? ‘ Huisvesting verzorgen voor mensen die daar zelf niet toe in staat zijn’. Ervaring is dat 80 % van de huurders prima in staat is voor zich zelf te zorgen bijvoorbeeld starters en middeninkomens. Die hebben de corporatie alleen nodig als ze bijvoorbeeld een onderhoudsklacht hebben. Het gaat juist om die 20 % van de huurders waar dit niet voor geldt; deze mensen zijn kwetsbaar en hebben de aandacht van de corporatie nodig. Aan deze huurders besteedt de corporatie de meeste tijd. Denk hierbij aan overlastgevallen, huurachterstanden en leefbaarheidvraagstukken.

Vaak spelen er meerdere problemen tegelijk bij deze huurders; de zogenaamde multiprobleemgevallen. Wat is de rol van de corporatie bij het oplossen van deze problemen? Standaard oplossingen werken niet, maatwerk is gevraagd. Wat vraagt dit van de organisatie? Welke kwaliteiten hebben medewerkers nodig, wat betekent dit voor de stijl van leidinggeven en de manier van werken. Allemaal vragen waar de organisatie een antwoord op moet hebben.

In eerste instantie gaat het erom de ‘waaromvraag’ te beantwoorden. Wat is de rol van de corporatie bij dit soort ‘multiprobleem’ huurders? De corporatie zet zich in voor de huurder binnen haar eigen mogelijkheden. Bijvoorbeeld: afspraken maken bij huurachterstand, onderhoudsklachten oplossen, bemiddelen bij overlast en het schoon, heel en veilig houden van de woonomgeving. Vaak hebben de problemen echter ook te maken met onderwerpen die buiten de reikwijdte van de corporatie liggen. Duidelijk is dat de corporatie deze problemen niet alleen kan oplossen. Hierbij is de hulp van andere maatschappelijke instanties nodig. Denk bijvoorbeeld aan schuldhulpverlening, verslavingszorg, kinderbescherming en geestelijke gezondheidszorg.
Bij de samenwerking met andere organisaties is van belang dat de organisaties het lef en de moed hebben over elkaars muren heen te kijken en met vallen en opstaan onderzoeken op wat voor manier ze gebruik kunnen maken van ieders expertise, ervaring en netwerk.

De medewerker wordt een professional die zich bezig houdt met het bieden van maatwerkoplossingen voor multiprobleemgevallen binnen de rolinvulling van de corporatie en met behulp van andere maatschappelijke organisaties.
De medewerker is een spin in het web binnen en buiten de organisatie. Hij is het aanspreekpunt voor de huurder. Hij weet wat er bij deze huurder aan de hand is; ‘De klantvraag is bekend’. Hij schakelt anderen binnen en buiten de organisatie in om de problemen op te lossen. Binnen de organisatie kan dit de afdeling onderhoud zijn om een onderhoudsklacht definitief op te lossen, de afdeling incasso om afspraken te maken over huurbetalingen of afspraken met de wijkbeheerder te maken over het leefbaar houden van de omgeving. Buiten de organisatie voert de medewerker overleg met die organisaties die voor de huurder van belang zijn. Bijvoorbeeld de Ggz of de sociale dienst. De medewerker voert de regie over het totale proces. Dit alles met de insteek om de problemen op te lossen en de huurder weer de regie over zijn eigen leven te geven.

De rolinvulling van de corporatie bepaalt de bewegingsruimte van de medewerker. Voor de medewerker betekent dit dat hij van de organisatie een grote vrijheid van handelen krijgt. De medewerker  maakt zelf keuzes. In dit soort gevallen is de maatwerkoplossing belangrijker dan het volgen van procedures en richtlijnen. De medewerkers hebben regelmatig onderling werkoverleg. Dit kan wekelijks zijn, maar ook dagelijks. Afhankelijk van de behoefte. Dit werkoverleg is om te leren van ieders ervaringen en fouten en om informatie uit te wisselen.

Wat betekent deze functie voor de competenties van de medewerker? De professional is hoog opgeleid, is flexibel, is samenwerkingsgericht, voert de regie, netwerkt en communiceert open en transparant.
Om goede contacten met de andere maatschappelijke organisaties in het werkveld te hebben is een uitgebreid netwerk in de omgeving belangrijk. De medewerker moet weten wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iedere organisatie zijn, zodat hij gebruik maakt van de diensten en kennis en ervaring van de juiste organisaties.

De leidinggevende speelt een meer faciliterende rol en is sparing partner. In de faciliterende rol lost de leidinggevende structurele problemen op waar de professional tegenaan loopt. Meestal zijn dit interne problemen maar soms zijn het ook externe problemen. Ook denkt de leidinggevende mee in het oplossen van de problemen.

Wat betekent de omslag van medewerker naar professional nu voor de organisatie? Worden er bij de werving en selectie nu andere competenties van medewerkers gevraagd? Krijgt de professional de ruimte die hij nodig heeft? Verandert de stijl van leidinggeven? Is netwerken essentieel voor een corporatie? Is de speelruimte van de professional duidelijk en mag hier flexibel mee worden omgegaan? Is het goed om resultaatgerichte afspraken te maken met de professional?
Wat zijn jouw ervaringen als professional of als leidinggevende?  Ben benieuwd naar jullie ervaringen.

Hanneke de Zwart – Zelfstandig adviseur volkshuisvesting www.corporaad.nl

Dit bericht werd geplaatst in HRM en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s