Kantelen

Deze blog is overgenomen van de website ” corporatieportretten”, die mede door een van onze bloggers (Carry Bomhof) wordt beheerd. De komende edities van CorpoScoop publiceren we een aantal van deze portretten . Volgens ons zijn ze meer dan de moeite waard, vandaar!

“Mijn werk als bestuurder verandert. Vroeger was ik meer inhoudelijk betrokken bij de wijkaanpak van onze wijken dan nu. Ik woonde de bewonersavonden bij en werkte actief mee aan het maken van wijkplannen. Die inhoudelijke bemoeienis is nu minder. Nu ben ik veel meer bezig met het scheppen van randvoorwaarden, waarbinnen het werken aan wijken mogelijk blijft,” zegt Tonny van de Ven, voorzitter van de raad van bestuur van Allee Wonen. Allee Wonen is een corporatie van circa 19.000 woningen, met twee vestigingen: een in Roosendaal en een in Breda. Allee Wonen heeft van oudsher gekozen voor een brede invulling van haar taak als corporatie: wonen is meer dan een dak boven je hoofd; het leven in wijken, zorg, welzijn en het werken aan een sociaal-economisch perspectief horen daar bij. Ik praat met haar over de veranderingen in het werk, de invulling van wijkgericht werken en de organisatieontwikkeling zoals zij die voor zich ziet.

Het wordt niet beter
Als vanzelf komt het onderwerp economische crisis en de effecten op de investeringen van corporaties aan de orde. Tonny van de Ven: “Eerlijk gezegd denk ik dat we ons moeten instellen op het welvaartsniveau zoals die er nu is in Nederland. Het wordt niet beter en we horen nog steeds tot de rijkste landen van Europa. Natuurlijk merken wij hier ook de effecten van de crisis. Waar we tot vier jaar geleden dachten dat de omvang van de betaalbare voorraad wel minder kon, zijn we daar nu op teruggekomen. De vraag naar betaalbare huurwoningen is groot en blijft groot. We bouwen nog veel, een erfenis van een aantal jaren terug. Projecten die toen in de pijplijn zaten, komen er nu uit. Er komen echter maar weinig nieuwe projectinitiatieven bij. We zetten meer in op onderhoud en renovatie dan op sloop en nieuwbouw. Verder hebben we hier in de omgeving twee corporaties die in moeilijkheden zijn gekomen: Laurentius en WSG. We nemen projecten en complexen van deze twee corporaties over. Daar hebben we de middelen nog voor. Wij zijn al enige jaren geleden begonnen met het sturen op kasstromen en gewerkt aan het verbeteren van onze bedrijfsvoering. Daarnaast hebben wij de grootste opgave voor wat betreft renovatie van wijken in ieder geval in Roosendaal afgerond. Onze opgave is wat dat betreft overzichtelijk geworden.”

Organisch ontwikkelen van de organisatie
Tonny van de VenHet verbeteren van de bedrijfsvoering is bij Allee Wonen een continu en organisch proces. “Ik ben tegen reorganisaties,” zegt Tonny van de Ven, “Reorganisaties zuigen alle energie van medewerkers en een organisatie op, die je beter kunt richten op de wijken. Wij houden afhankelijk van de strategische keuzes die we maken regelmatig onze organisatie tegen het licht. Doen we het nog goed?’ Hebben we nog wel een makelaardij nodig in deze vorm, als de verkoop minder wordt? Kunnen we de ICT niet beter outsourcen? Dat zijn voorbeelden van vragen die wij ons regelmatig stellen en waar we de organisatie op aanpassen. Geen big bang van in een keer een groot aantal fte uit de organisatie wegsnijden. Wel hebben we op deze manier de afgelopen jaren circa 30 fte in onze personeelsbezetting teruggebracht.”
Een voorbeeld van een organische aanpassing is het werken in de wijkteams. Tonny van de Ven: ” We zijn ruim tien jaar geleden begonnen met wijkgericht werken. Inmiddels hebben we daar onze organisatie op aangepast. We hebben wijkteams met een wijkcoördinator, wijkbeheerder en consulenten die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en uitvoeren van de plannen in die wijk. Zo is het wijkgericht werken geborgd in de organisatie en stuur ik nu meer op de harde technocratische voorwaarden, om daarmee onze maatschappelijke ambitie te kunnen vervullen.”

Waden door stroop
In het werken in wijken constateert Allee Wonen in haar jaarverslag van 2011 dat de middelen om te investeren in wijken ook bij andere partijen minder worden. Hoe daar mee om te gaan? Allee Wonen kiest daarbij voor wederkerigheid in de samenwerking. “We zijn bereid om te investeren in wijken, maar vragen daarin wel een bijdrage aan onze samenwerkingspartners”, vertelt Tonny van de Ven “Heel zakelijk: wij zijn bereid een bijdrage te doen, als er geen bijdrage naar maximale mogelijkheid van andere partners bijkomt, dan vervalt onze toezegging. We vragen ook van bewoners meer initiatief. Dat is een beweging die we zijn ingezet, maar waar we nog wel mee worstelen. Hoe krijg je bewoners aan het stuur? Sommige bewoners kunnen of willen niet actief een bijdrage in de buurt leveren, maar heel veel bewoners gelukkig wel. Dat is maatwerk; wat in de ene buurt wel kan, kan in de andere buurt niet. Het is soms waden door stroop. In Westrand hebben we een buurtonderneming waar professionals uit verschillende instellingen met elkaar samenwerken. Bewoners hebben daar een belangrijke sturende rol in. En dan zie je dat medewerkers aanlopen tegen de grenzen van hun eigen organisatie. Daar zit een spagaat, ook bij ons. Aan de ene kant willen we onze bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk inrichten en aan de andere kant moeten we maatwerk leveren.”

Andere manier van organiseren
Hoe ziet het werken van Allee Wonen er over vijf jaar uit? Tonny van de Ven ziet de ontwikkelingen die nu gaande zijn, zich verder voortzetten. ” Ik voorzie dat we verder gaan kantelen. Aan de ene kant zullen we moeten opschalen, als het gaat om het scheppen en afkaderen van randvoorwaarden. Meer doen op het gebied van risicobeheersing, het organiseren van geld, fiscaliteit, om te zorgen dat er middelen zijn, waarmee we de maatschappelijke rol kunnen blijven vervullen. Die is er en die blijft er. Aan de andere kant zie ik de beweging naar meer werken in de wijken, het organiseren van buurtondernemingen op welke manier dan ook verder doorwerken. De vraag is of dat in een organisatie past. Misschien is er wel een splitsing denkbaar tussen een moederbedrijf die de randvoorwaarden levert waarbinnen afzonderlijke buurtondernemingen hun werk doen.”

Door:
Hanneke de Zwart & Carry Bomhof
http://organisatieportretten.nl/kantelen/

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Spotlight en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s