Overlastgevend gedrag door kinderen van huurster op de openbare weg

In mijn praktijk heb ik al tientallen overlastzaken behandeld. Vaak is het de huurder zelf Kim Jaspers v3die overlast veroorzaakt, maar soms is het wangedrag afkomstig van de gezinsleden van de huurder, zoals de inwonende kinderen. De wet (artikel 7:219 BW) is er duidelijk over dat de huurder jegens de verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk is voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken. Hieruit volgt dat de huurder ook aansprakelijk is voor het wangedrag van inwonende kinderen. In de jurisprudentie is bepaald dat de huurder, wanneer hij wordt aangesproken op door zijn kinderen veroorzaakte overlast, maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat de overlast stopt. Als de huurder hieraan niet voldoet, loopt hij het risico dat de rechter de huurovereenkomst ontbindt en hem veroordeelt het gehuurde te ontruimen. Het gedrag van de kinderen moet dan wel plaatsvinden in/om de gehuurde woning.

Lastig wordt het wanneer de kinderen hun gedrag niet in/om de woning vertonen, maar alleen op de openbare weg. Over zo’n kwestie heeft het hof in Den Haag onlangs geoordeeld.

Het ging in die zaak om een huurster die sinds 1989 een woning huurt van een woningcorporatie in Rotterdam. Haar inwonende, meerderjarige, zoons veroorzaakten al lange tijd overlast op straat in de betreffende wijk, bestaande uit onder meer belediging, bedreiging, geweldpleging, rijden zonder rijbewijs, baldadigheid en verzet bij aanhouding. Zij kwamen veelvuldig in aanraking met politie en justitie. Dit tastte de leefbaarheid in de wijk aan. Gelet op de wettelijk vastgelegde taak van woningcorporaties om bij te dragen aan de leefbaarheid in de wijk heeft de woningcorporatie in casu de huurster gesommeerd ervoor te zorgen dat de overlast met onmiddellijke ingang zou stoppen, onder aankondiging van een gerechtelijke procedure. De buurtagent heeft kort daarna ook nog met de huurster gesproken over de overlast.

Nu de zoons van de huurster de overlast nadien hebben voortgezet, is deze kwestie door de woningcorporatie voorgelegd aan de rechter. Deze oordeelde dat er een te ver verwijderd verband bestond tussen de gedragingen van de zoons en het gebruik van het gehuurde door de huurster. De huurovereenkomst werd derhalve niet ontbonden.

De woningcorporatie heeft de zaak vervolgens voorgelegd aan het hof. Ook het hof oordeelde dat er onvoldoende verband aanwezig was tussen het overlast veroorzakende gedrag van de zoons van de huurster en het gebruik van het gehuurde nu de zoons zich niet in, om of vlak voor het gehuurde hebben misdragen. Zij hebben zich enkel buiten op straat in de wijk misdragen, dat wil zeggen in een verder verwijderd verband van het gehuurde. Daar komt bij dat het hof oordeelde dat de woningcorporatie niet voldoende geconcretiseerd had aangegeven welke maatregelen ter beteugeling van de straatoverlast de huurster had moeten nemen. De huurster zag bovendien in dat zij te weinig invloed op haar zoons had voor wat betreft het gedrag op straat en had ook voor hulp aangeklopt bij instanties, zoals politie en Jeugdzorg, zij het zonder succes. In deze situatie gaat het volgens het hof te ver om het niet afdoende kunnen voorkomen van overlastgedrag van de zoons zodanig aan de huurster toe te rekenen, dat daarvoor de vergaande maatregel van uithuisplaatsing kan worden getroffen. Wat de zoons van de huurster op straat in de wijk uitspoken, onttrekt zich aan de toerekenbare waarneming en controle van de huurster, aldus het hof. Wel zou de woningcorporatie volgens het hof kunnen overwegen om actie tegen de zoons zelf te ondernemen. Hierbij kan gedacht worden aan een straatverbod.

Door:
Kim Jaspers -werkzaam bij Huisvestingsadvocaten B.V. (www.huisvestingsadvocaten.nl)

Dit bericht werd geplaatst in Woonbegeleiding en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s