Risicomanagement voor vastgoedbeheer

Bij vastgoedbeheer worden vele overeenkomsten aangegaan, enerzijds met huurders of PeterM v3kopers en anderzijds met leveranciers. Hoe houd je als manager en bestuurder zicht op deze veelheid van verplichtingen? Iedere overeenkomst kent een zeker risico van aansprakelijkheid door schade of wanprestatie. Dat hoeft niet altijd veroorzaakt te zijn door fouten van medewerkers. De meeste schade ontstaat door onvoorziene omstandigheden. Risico’s kunnen namelijk niet 100% worden uitgebannen. Ondanks dat iedereen zich inspant om risico’s te beperken blijft er altijd een zeker deel dat niet beïnvloedbaar is, of te klein is om je zorgen over te maken. Daarvoor is het begrip risico-acceptatie geïntroduceerd. Vanuit de principes van goed bestuur dient een organisatie transparant en duidelijk te zijn hoe zij omgaat met de risico’s die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten.

Hoe bepaal je de risico-acceptatie?
Allereerst worden de relevante risico’s die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten geïnventariseerd. Met deze lijst kan de organisatie aan de slag om per risico-situatie de bepalen hoe daarmee om te gaan. Daarvoor zijn twee soorten risico’s te onderscheiden (vermijdbare en niet-vermijdbare) en twee keuzemogelijkheden (accepteren of verleggen).

tabel risico

De organisatie is in principe vrij om te kiezen tussen zelf oplossen (accepteren) of verleggen naar derden. Het risico ‘bedrijfszekerheid’ kun je eenvoudig verleggen naar een derde door een garantie te vragen. Bij niet-vermijdbare risico’s zoals de aanwezigheid van asbest in bestaande woningen is het zaak om het risico waar mogelijk te verkleinen én belanghebbenden, met name huurders, te informeren en te instrueren hoe om te gaan met het asbesthoudende materialen in de woning.

Hoe kun je gevolgen van risico’s beheersen?
Nadat de risico’s in kaart zijn gebracht en de risico-acceptatie is bepaald kan een begin worden gemaakt met het beheersen van de risico’s. Als eerste dienen de maatregelen uit het schema verwerkt te worden in een projectplan veiligheid en gezondheid. Het projectplan bestaat uit technische en organisatorische maatregelen. Een speciale maatregel is het calamiteitenmanagement voor de risico’s die niet-vermijdbaar zijn, zoals brand in woningen. Calamiteitenmanagement wordt ontwikkeld samen met de lokale partners en hulpdiensten. Bij calamiteiten denkt men vaak aan grote incidenten zoals brand. Maar ook de kleinere incidenten zouden beschreven moeten worden, zoals asbestbesmetting tijdens werkzaamheden in de woning, wateroverlast, liftopsluiting e.d.

Naarmate het vóórkomen en de gevolgen van incidenten beter zijn gemanaged komen ook voordelen van lagere faalkosten in beeld. Ook zijn verzekeringsmaatschappijen dan geïnteresseerd om deze risico’s over te nemen. Met name aansprakelijkheidsclaims kunnen aanzienlijk zijn vanuit de rol van verhuurder, gebouweigenaar, werkgever en opdrachtgever.

Conclusie
Risicomanagement is deels een zaak van goed bestuur en deels van besparing door minder faalkosten. De introductie van het begrip risico-acceptatie maakt het mogelijk om rationeel om te gaan met risico’s duidelijkheid te brengen wat te doen bij incidenten.

Door:
Peter Meeuwis -werkzaam bij m-bouwmanagement (http://www.m-bouwmanagement.nl)
Kennismaken met de werkgroep Woningcorporaties verklein uw risico? http://www.veiligengezondwonen.com

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Vastgoed en getagged met . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s