Categorie archief: Financien

Licht in de tunnel…..

2014 is begonnen, vol optimisme en nieuwe energie. De woningmarkt klimt uit het dal, de verkopen nemen langzaam toe en het consumentenvertrouwen (in de woningmarkt) groeit ook weer. Corporaties hebben in 2013 gereorganiseerd, gesaneerd en drastisch ingegrepen in hun investeringen. … Lees verder

Geplaatst in Financien | Tags: | Een reactie plaatsen

Prestatieafspraken; wetgeving en de praktijk

Uit onderzoek blijkt dat 269 gemeenten en 286 corporaties betrokken zijn bij het maken prestatieafspraken op het gebied van de volkshuisvesting; deze afspraken hebben betrekking op 78 % van de sociale huurvoorraad. In totaliteit wordt er slechts in 51 % … Lees verder

Geplaatst in Financien | Tags: | Een reactie plaatsen

Wie betaalt de huur na het einde van de onderhuurovereenkomst?

Op het moment dat de hoofdhuurder de hoofdhuurovereenkomst met de verhuurder opzegt, dan zet de verhuurder de onderhuurovereenkomst op grond van de wet (artikel 7:269 lid 1 BW), kort gezegd, automatisch voort met de onderhuurder. De onderhuurprijs is dan de … Lees verder

Geplaatst in Financien | Tags: | Een reactie plaatsen

Armoede en hoe daarmee om te gaan

De armoede in Nederland stijgt snel. Dat is te lezen in het ‘Armoedesignalement’ dat op 3 december is uitgebracht door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vooral in 2012 was de toename groot, er … Lees verder

Geplaatst in Financien | Tags: | Een reactie plaatsen

Prestatieafspraken tussen gemeente en Corporaties

Corporaties verkopen woningen. Enerzijds vanuit de volkshuisvestelijke behoeften, veelal vertaald in een strategische voorraadbeleidsplan (SVB), anderzijds om noodzakelijke en wenselijke investeringen te kunnen financieren. Of om botweg de “vestiaheffing” te kunnen betalen tot 2017. Dergelijke beleidsvoornemens en de wijzigingen daarop … Lees verder

Geplaatst in Financien | Tags: | 2 reacties

78 miljoen euro down the drain

Onlangs werd bekend dat het rijk grote energieverbruikers gaat compenseren voor hun hoge elektriciteitsrekening. Toch een bijzondere ontwikkeling. De rijksoverheid stelt vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 78 miljoen euro beschikbaar om bedrijven met een hoge energierekening te compenseren. Die bedrijven … Lees verder

Geplaatst in Financien | Tags: | Een reactie plaatsen

Geld rondpompen

De novelle van Blok; ik heb er enige tijd geleden al eens over geschreven, maar het blijft me bezighouden. Er is namelijk nog een onderdeel uit de novelle dat ik niet begrijp. Loop er even met me doorheen, dan kijken … Lees verder

Geplaatst in Financien | Tags: | 2 reacties

“Een Moderne woningcorporatie met historisch besef”

De belangrijkste vragen die woningcorporaties zich momenteel stellen zijn: Wie zijn we? en Wat willen we zijn? Een antwoord geven op die vragen is lastig. Er vindt momenteel een branchebrede heroriëntatie plaats op de kernwaarden en doelstellingen van de woningcorporatie. … Lees verder

Geplaatst in Financien | Tags: | Een reactie plaatsen

Inflatie en recessie

In juli is de inflatie in Nederland hard gestegen maar 3,1%. Sinds 2008 was die niet meer zo hoog.1) De toename is volgens het CBS met name te danken aan de forse huurstijging in 2013. Die steeg in de maand … Lees verder

Geplaatst in Financien | Tags: | Een reactie plaatsen

Meer startende huishoudens naar een huurwoning

Bij startende huishoudens wint de huurwoning aan populariteit. In 2011 betrokken ruim 90 duizend startende huishoudens een huurwoning, bijna 10 procent meer dan in 2010. Startende en doorstromende huishoudens naar huurwoning of eigen woning, 2010–2011 Dynamiek op huurmarkt groter dan … Lees verder

Geplaatst in Financien | Tags: | Een reactie plaatsen